Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

praca socjalna (DUx-PC)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku praca socjalna

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich kierunku praca socjalna posiada wiedzę specjalistyczną i kompetencje umożliwiające mu efektywne funkcjonowanie w roli zawodowej pracownika socjalnego, w szczególności w roli organizatora usług socjalnych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji zadań przypisanych ustawowo współczesnej roli organizatora usług, ma wiedzę o złożonej strukturze świata społecznego i potrafi zdiagnozować mechanizmy procesów społecznych oraz zjawisk przybierających formę problemów społecznych. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek pracy socjalnej i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej oraz w organizacjach społecznych zajmujących się problemami społecznymi, zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe). Absolwent jest przygotowany do samodzielnego tworzenia nowych form usług socjalnych oraz organizacji społecznych służących zaspokajaniu potrzeb w środowisku lokalnym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów praca socjalna zostały zatwierdzone uchwałą nr 308/2015/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów praca socjalna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl