Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

praca socjalna (DLx-PC)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku praca socjalna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata z pracy socjalnej. W czasie studiów zdobywa wiedzę i umiejętności, które przygotowują go do realizowania pracy socjalnej. Absolwent potrafi dokonywać analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia społeczne z zabezpieczenia społecznego. Posiada umiejętność kwalifikowania do uzyskania tych świadczeń. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w środowisku jednostki, rodziny, grupy i społeczności lokalnej. Może być inicjatorem i animatorem działań samopomocowych. Osoba posiadająca licencjat może znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej i szeroko pojętego systemu wsparcia społecznego, w instytucjach i organizacjach państwowych, samorządowych i pozarządowych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów praca socjalna zostały zatwierdzone uchwałą nr 337/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl