Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > ochrona środowiska, studia w języku angielskim (ost. rek. 2019/2020)

ochrona środowiska, studia w języku angielskim (ost. rek. 2019/2020) (DUx-OSJA)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język angielski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku ochrona środowiska

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających specjalistycznego wykształcenia z zakresu nauk przyrodniczych, oddziaływania człowieka na środowisko, toksykologii, problematyki prawnej i ekonomicznej dotyczącej ochrony środowiska.Ma kompetencje do pracy laboratoryjnej i terenowej, prowadzenia analiz i wnioskowania na podstawie danych pochodzących z monitoringu środowiska. Potrafi odpowiednio kształtować relacje ekologiczno-gospodarcze oraz rozwiązywać problemy społeczne związane z oddziaływaniem na środowisko. Może pracować w służbach ochrony środowiska, jednostkach kontrolnych, instytucjach badawczych oraz konsultingowych. Jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkole doktorskiej na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ochrona środowiska zostały zatwierdzone uchwałą nr 330/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Biologii. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl