Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

ochrona dóbr kultury (DLx-ODK)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku ochrona dóbr kultury

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, filozofii kultury, zabytkoznawstwa oraz konserwatorstwa i muzealnictwa. Posiada wszechstronną wiedzę o zabytkach sztuki i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem ich substancji, struktury technicznej i artystycznego ukształtowania, a także późniejszych transformacji. Uzyskał także kompetencje w zakresie komunikacji społecznej oraz podstaw prawnych ochrony dóbr kultury. W trakcie studiów I stopnia student kierunku ochrona dóbr kultury przyswoił sobie wiedzę o podstawowych trendach rozwoju cywilizacji i kultury, w tym sztuki, oraz metodologii badań w tym zakresie. Zdobył także w tym czasie umiejętności w zakresie dokumentacji dziedzictwa kulturowego oraz zasad jego ochrony i kształtowania na zewnątrz wizerunku. Absolwent tego kierunku to człowiek o szerokim zakresie kompetencji, pozwalających podjąć pracę w różnych instytucjach kulturalnych lub działających na rzecz kultury. Może pracować w różnego typu muzeach, ale także w działach public relations w różnych instytucjach lub fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego; może też kreować politykę ochrony dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ochrona dóbr kultury zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl