Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

nowe media w komunikacji (ZUx-NMK)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku nowe media w komunikacji

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku studiów nowe media w komunikacji zostały zatwierdzone uchwałą nr 106/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku nowe media w komunikacji (z późn.zm). Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl.