Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

nauczanie matematyki i informatyki (S2-NMI)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku nauczanie matematyki i informatyki

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Osoby kończące studia magisterskie na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki posiadają pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w najważniejszych dyscyplinach współczesnej matematyki. Nabyły umiejętność prowadzenia ścisłych rozumowań, w tym dowodzenia, na zaawansowanym poziomie trudności. Mają wykształconą umiejętność weryfikacji poprawności stosowania metod i narzędzi matematycznych w proponowanych rozwiązaniach problemów teoretycznych i praktycznych. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki niezbędne do prowadzenia zajęć w szkołach. Ponadto, posiadają wiedzę o uczniu i środowisku szkolnym, znają i rozumieją procesy społeczno-kulturowe oraz rozwojowe leżące u podłoża kształtowania się osobowości ucznia. Osoby kończące studia magisterskie na tym kierunku posiadają kwalifikacje do nauczania matematyki oraz informatyki w szkołach zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów nauczanie matematyki i informatyki zostały zatwierdzone uchwałą nr 139/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kierunku studiów nauczanie matematyki i informatyki oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl