Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

nauczanie matematyki i informatyki (S1-NMI)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie matematyki i informatyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Osoby kończące studia licencjackie na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki znają specyfikę matematyki oraz informatyki jako nauki oraz jako przedmiotu nauczania. Posiadają kompetencje z zakresu podstawowych działów: matematyki (m.in. algebry, analizy matematycznej, geometrii, logiki i teorii mnogości) oraz informatyki (m.in. algorytmiki, programowania, grafiki komputerowej, technologii internetowych), znają historię, kontekst kulturowy i znaczenie tych nauk. Znają również teoretyczne zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki nauczania matematyki oraz informatyki niezbędne do realizacji zadań oraz wyzwań jakie stawia przed nimi współczesna szkoła. Są teoretycznie oraz praktycznie przygotowane do planowania, prowadzenia oraz ewaluacji lekcji, znają pojęcia matematyki oraz informatyki szkolnej i potrafią przedstawić różne, możliwe na danym etapie edukacji, sposoby ich opracowywania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, metod oraz form pracy na lekcji. Osoby kończące studia na tym kierunku są przygotowane do podjęcia studiów drugiego stopnia przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela matematyki oraz informatyki w szkołach.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów nauczanie matematyki i informatyki zostały zatwierdzone uchwałą nr 139/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kierunku studiów nauczanie matematyki i informatyki oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl