Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

nauczanie matematyki i informatyki (N2-NMI)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku nauczanie matematyki i informatyki

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w najważniejszych dyscyplinach współczesnej matematyki, a w szczególności w zakresie: algebry abstrakcyjnej, analizy funkcjonalnej, teorii miary i całki, topologii oraz probabilistyki. Nabył umiejętność prowadzenia ścisłych rozumowań w tym dowodzenia na zaawansowanym poziomie trudności. Ma wykształconą umiejętność weryfikacji poprawności stosowania metod i narzędzi matematycznych w proponowanych rozwiązaniach problemów teoretycznych i praktycznych. Ponadto posiada wiedzę o uczniu i środowisku szkolnym, zna i rozumie procesy społecznokulturowe oraz rozwojowe leżące u podłoża kształtowania się osobowości ucznia. Absolwent posiada pełne kwalifikacje do nauczania matematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Dodatkowo absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów nauczanie matematyki i informatyki zostały zatwierdzone uchwałą nr 139/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kierunku studiów nauczanie matematyki i informatyki oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl