Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Neurobiologia > neurobiologia (prow. wspól. UAM, AWF, UP)

neurobiologia (prow. wspól. UAM, AWF, UP) (DUx-NE)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku neurobiologia

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent ma wiedzę z zakresu neurobiologii obejmującą wiadomości o strukturze i działaniu mózgu i innych elementów układu nerwowego różnych grup zwierząt oraz człowieka. Potrafi analizować funkcjonowanie układu nerwowego w różnych aspektach: od molekularnego i komórkowego poprzez systemowy i poznawczy, a na behawioralnym kończąc. Zna molekularne i komórkowe mechanizmy prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej. Ma wiedzę i umiejętności praktyczne do korzystania z zaawansowanych technik laboratoryjnych, jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich na uczelniach krajowych i zagranicznych, w szczególności w zakresie neurobiologii, oraz podjęcia pracy w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów neurobiologia zostały zatwierdzone uchwałą nr 235/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii interdyscyplinarnego kierunku studiów neurobiologia oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl