Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

matematyka (ZLx-Mat)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku matematyka
Licencjat na kierunku matematyka, specjalność matematyka finansowa i aktuarialna
Licencjat na kierunku matematyka, specjalność matematyka nauczycielska
Licencjat na kierunku matematyka, specjalność statystyka i analiza danych

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka posiada wiedzę w zakresie matematyki i jej zastosowań. Nabył między innymi umiejętności tworzenia modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych. Przygotowany jest do podjęcia samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy danych, nauczania matematyki w szkołach podstawowych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) oraz kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów matematyka zostały zatwierdzone uchwałą nr 329/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl