Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Komunikacja europejska > komunikacja europejska (CE Gniezno)

komunikacja europejska (CE Gniezno) (ZL-KE)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku komunikacja europejska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną w zakresie komunikacji międzykulturowej. Zdobył kwalifikacje w dziedzinie współpracy Polski z krajami Unii Europejskiej oraz państwami kandydującymi, a także kwalifikacje do kontaktów i obsługi przybywających do Polski imigrantów. Absolwent studiów I stopnia zdobył wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Otrzymał przygotowanie zawodowe, kwalifikujące go do spełniania roli pośrednika między różnego rodzaju instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi a agendami Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest wspomaganie przepływu informacji między instytucjami i ludźmi w celu ułatwienia porozumiewania się lokalnych społeczeństw w ramach wspólnoty europejskiej. Absolwent zdobył wszechstronne wykształcenie, które powinno ułatwiać mu kontakty z innymi ludźmi. Osoba, która ukończyła studia I stopnia na „komunikacji europejskiej” zna przynajmniej dwa języki obce. Posiada kwalifikacje do upowszechniania idei integracji europejskiej. Zdobył także niezbędne kompetencje w zakresie wykorzystywania mediów audiowizualnych i internetu w komunikacji społecznej. Absolwent „komunikacji europejskiej” uzyskał również podstawową znajomość prawa wspólnot europejskich oraz umiejętność w przygotowywania grantów unijnych i korzystania z programów pomocowych dla instytucji rządowych, samorządowych i podmiotów gospodarczych. Absolwent może pracować w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie.

Standardy nauczania

Kierunek studiów prowadzony na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadającej Wydziałowi Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku „komunikacja europejska”: Decyzja DWS-1-WP-4002/41/06 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2006r.