Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Komunikacja europejska > komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)

komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny) (S2-KE)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku komunikacja europejska (IKE)

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent komunikacji europejskiej posiada ugruntowaną wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauki o kulturze i religii, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o komunikacji międzyludzkiej, języku, funkcjonowaniu mediów tradycyjnych oraz Internetu. Rozumie zasady działania różnych instytucji życia publicznego, szczególnie ich uwarunkowania kulturowe oraz instytucjonalne. W ramach specjalności kultura w mediach, absolwent zdobył wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i interpretacji zjawisk kulturowych oraz ich reprezentacji w mediach. Potrafi krytycznie oceniać treści medialne, zrozumieć ich wpływ na odbiorców oraz skutecznie korzystać z różnorodnych form komunikacji medialnej. Absolwent komunikacji europejskiej posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Potrafi budować efektywne relacje interpersonalne, umiejętnie wykorzystuje w tym celu najnowsze narzędzia komunikacyjne. Dzięki otwartemu, interdyscyplinarnemu kształceniu posiada kompetencje do pracy w zespołach kreatywnych, do zarządzania tymi zespołami oraz ich tworzenia (np. start-up). Posiada także kompetencje, ułatwiające budowanie efektywnych relacji interpersonalnych w kontaktach bezpośrednich i medialnych, w sytuacji prywatnej i zawodowej, w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Umiejętności w zakresie budowania dialogu interkulturowego pozwalają absolwentowi podjąć pracę w instytucjach publicznych oraz w firmach, w których problem komunikacji kulturowej jest istotny. Zdobyta wiedza umożliwia mu znalezienie pracy w instytucjach kultury, mediach internetowych i tradycyjnych oraz w agencjach marketingowych i Public Relations. Przygotowuje go także do wykonywania najnowszych zawodów wygenerowanych w przestrzeni medialnej (bloger, influencer, kreator aplikacji, itp.). Zdobyte w czasie studiów wiedza, umiejętności, kompetencje pozwalają mu zrozumieć dynamicznie zmieniający się globalny rynek pracy i znaleźć satysfakcjonującą pracę. Absolwent studiów magisterskich jest gotów do podjęcia studiów III stopnia oraz do nieustannego uczenia się, zyskując podstawy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędne w dalszym rozwoju intelektualnym i naukowym.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów komunikacja europejska zostały zatwierdzone uchwałą nr 105/2017/2018 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dostosowania profilu i programu kształcenia studiów na kierunku komunikacja europejska prowadzonego przez Instytut Kultury Europejskiejdo do wymagań określonych w art. 11 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl