Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Komunikacja europejska > komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)

komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny) (S1-KE)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku komunikacja europejska (IKE)

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent komunikacji europejskiej posiada ugruntowaną wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauki o kulturze i religii, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o komunikacji międzyludzkiej, języku, funkcjonowaniu mediów tradycyjnych oraz Internetu. Zna zasady budowania relacji interpersonalnych w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Posiada wiedzę na temat tworzenia skutecznego przekazu medialnego. Zna i rozumie procesy globalizacyjne, determinujące współczesny dialog kulturowy. Absolwent komunikacji europejskiej posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Potrafi budować relacje interpersonalne na granicy kultur. Umiejętnie i efektywnie wykorzystuje najnowsze narzędzia komunikacyjne. Wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych współczesnej komunikacji interpersonalnej potrafi zastosować w różnych sytuacjach zawodowych. Dzięki otwartemu, interdyscyplinarnemu kształceniu posiada kompetencje do pracy w zespołach kreatywnych, do zarządzania tymi zespołami oraz ich tworzenia. Umożliwia mu to znalezienie pracy w administracji, instytucjach kultury, mediach lub przemyśle turystycznym. Przygotowanie w zakresie dialogu kulturowego ułatwia absolwentom znalezienie pracy w międzynarodowych korporacjach, kładących nacisk na poprawność relacji interpersonalnych oraz innych instytucjach, w których aspekt komunikacji kulturowej jest istotny. Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności w zakresie dyplomacji publicznej, co pozwala mu na skuteczne reprezentowanie interesów organizacji na arenie międzynarodowej, prowadzenie kampanii informacyjnych oraz kształtowanie wizerunku instytucji w różnych kontekstach kulturowych. Absolwent posiada kompetencje umożliwiające mu rozwój w nowym, zagranicznym otoczeniu zawodowym, gdyż w trakcie studiów uczy się dwóch języków obcych. Absolwent studiów licencjackich jest gotów do podjęcia studiów II stopnia oraz do nieustannego uczenia się, zyskując podstawy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędne do dalszego rozwoju intelektualnego i naukowego.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów komunikacja europejska zostały zatwierdzone uchwałą nr 105/2017/2018 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dostosowania profilu i programu kształcenia studiów na kierunku komunikacja europejska prowadzonego przez Instytut Kultury Europejskiejdo do wymagań określonych w art. 11 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl