Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Komunikacja europejska > komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)

komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny) (DUx-KEURP)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku komunikacja europejska (IKE)

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent komunikacji europejskiej studiów drugiego stopnia posiada ugruntowaną wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauki o kulturze i religii, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o komunikacji międzyludzkiej, języku, funkcjonowaniu mediów tradycyjnych oraz Internetu. Rozumie zasady działania różnych instytucji życia publicznego, szczególnie ich uwarunkowania kulturowe oraz instytucjonalne. Zna się na instytucjach życia publicznego pojmowanych jako media konstytuujące działanie komunikacyjne człowieka w ujęciach mikro- i makrospołecznych. Absolwent komunikacji europejskiej posiada zdolności ułatwiające mu budowanie relacji społecznych w perspektywie medialnej oraz instytucjonalnej. Dzięki otwartemu, interdyscyplinarnemu i praktycznemu kształceniu posiada kompetencje umożliwiające mu znalezienie pracy w instytucjach kultury, mediach, w sferze Public Relations. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach na komunikacji europejskiej służą rozwojowi kompetencji społecznych absolwenta ze szczególnym uwzględnieniem norm etycznych, a także wymagań narzucanych przez zmieniający się rynek pracy. Absolwent studiów magisterskich jest gotów do podjęcia studiów III stopnia oraz do nieustannego uczenia się, zyskując podstawy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędne w dalszym rozwoju intelektualnym i naukowym.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów komunikacja europejska zostały zatwierdzone uchwałą nr 105/2017/2018 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dostosowania profilu i programu kształcenia studiów na kierunku komunikacja europejska prowadzonego przez Instytut Kultury Europejskiejdo do wymagań określonych w art. 11 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl