Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Komunikacja europejska > komunikacja europejska (IKE Gniezno)ost. rek. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki)

komunikacja europejska (IKE Gniezno)ost. rek. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) (DUx-KEUR)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku komunikacja europejska (IKE)

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent komunikacji europejskiej posiada ugruntowaną wiedzę humanistyczną w zakresie nauk o komunikacji międzyludzkiej i kulturze, o języku, o mediach komunikacji masowej oraz internetowej, o instytucjach życia publicznego pojmowanych jako media konstytuujące działanie komunikacyjne człowieka w ujęciu mikro- i makrospołecznych. Absolwent komunikacji europejskiej posiada zdolności ułatwiające mu budowanie relacji społecznych w perspektywie medialnej oraz instytucjonalnej. Ten rodzaj wiedzy umożliwia mu znalezienie pracy w instytucjach kultury, mediach internetowych i masowych czy w sferze Public Relations. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach na komunikacji europejskiej służą rozwojowi kompetencji społecznych absolwenta ze szczególnym uwzględnieniem norm etycznych, a także wymagań narzucanych przez zmieniający się rynek pracy. Absolwent studiów magisterskich jest gotów do podjęcia studiów III stopnia oraz do nieustannego uczenia się, zyskując podstawy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędne w dalszym rozwoju intelektualnym i naukowym.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów komunikacja europejska zostały zatwierdzone uchwałą nr 286/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów komunikacja europejska prowadzonego przez Instytut Kultury Europejskiej oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl