Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo > informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Kalisz)(ost. rek. 2017/2018) profil ogólnoakademicki

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Kalisz)(ost. rek. 2017/2018) profil ogólnoakademicki (DLx-INB)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent specjalności infobrokerskiej na kierunku informacji naukowej i bibliotekoznawstwie posiada wszechstronne przygotowanie zawodowe, umożliwiające wykonywanie wszystkich rodzajów zadań składających się na profesjonalną działalność biblioteczno-informacyjną. Absolwenci kierunku mają uprawnienia do wykonywania zawodu bibliotekarza wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oznaczonego symbolem 343301. Ponieważ absolwenci sprawnie posługują się międzynarodowym formatem opisu bibliograficznego MARC21, mogą być zatrudnieni w bibliotekach różnego typu: publicznych, naukowych, wojskowych, szpitalnych lub zakładowych. Mogą podjąć również pracę w ośrodkach informacji naukowej lub zawodach pokrewnych jako dokumentaliści, księgarze, animatorzy kultury, specjaliści ds. informacji naukowo-technicznej, promocji, reklamy, marketingu czy administratorzy baz danych w wielu instytucjach. Absolwent specjalności infobrokerskiej potrafi wyszukiwać informacje w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji, sprawnie porusza się po istniejących bazach danych, potrafi też sam takie tworzyć, może więc podjąć pracę w dowolnej instytucji, w której znajdują się stanowiska zajmujące się gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, m.in. w administracji państwowej, firmach doradczych, marketingowych i public relations. Może pracować na stanowiskach inaczej nazwanych przez pracodawcę, jednak odpowiadających jego kompetencjom. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z szeroko pojętej informacji naukowej oraz językiem hiszpańskim na poziomie A2. Ze względu na specyfikę zawodu i dominację języka angielskiego w przestrzeni informacyjnej Internetu absolwenci specjalności znają specjalistyczne terminy wykorzystywane w zawodzie. Absolwent specjalności bibliotekarstwa szkolnego na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo posiada wszechstronne przygotowanie zawodowe, umożliwiające wykonywanie wszystkich rodzajów zadań składających się na profesjonalną działalność biblioteczno-informacyjną. Absolwenci kierunku mają uprawnienia do wykonywania zawodu bibliotekarza wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oznaczonego symbolem 343301. Ponieważ absolwenci sprawnie posługują się międzynarodowym formatem opisu bibliograficznego MARC21, mogą być zatrudnieni w bibliotekach różnego typu: publicznych, naukowych, wojskowych, szpitalnych lub zakładowych. Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz pozostałe zgodne z Rozporządzeniem MEN z 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie specjalizacji bibliotekarstwo szkolne umożliwia zatrudnienie na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w bibliotekach szkolnych (kod 235904 wg klasyfikacji zawodów). Nauczyciel - bibliotekarz po odbyciu trzyletnich studiów licencjackich potrafi opracować formalnie i rzeczowo zbiory biblioteczne oraz udostępniać je dzieciom i młodzieży. Nieodłącznym elementem tej edukacji, jest też przyswojenie przez absolwenta znajomości metod pracy z czytelnikami, wiedzy i sposobów promocji działalności biblioteki, marketingu i reklamy książki, ochrony własności intelektualnej oraz nowoczesnej organizacji pracy placówki. Absolwenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa mogą również podjąć pracę w ośrodkach informacji naukowej lub zawodach pokrewnych jako dokumentaliści, księgarze, animatorzy kultury, specjaliści ds. informacji naukowo-technicznej, promocji, reklamy, marketingu czy administratorzy baz danych w wielu instytucjach. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z szeroko pojętej informacji naukowej i bibliotekarstwa oraz językiem hiszpańskim na poziomie A2.

Warunki przyjęcia

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl