Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie > humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki

humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki (DLx-HWSO)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno–historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym kulturze historycznej, wspartą znajomością procedur psycho-pedagogicznych i dydaktycznych zapewniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego oraz historii i społeczeństwa na II etapie edukacyjnym. Absolwent umie właściwie wykorzystać polonistyczną i historyczną wiedzę kierunkową w praktyce edukacyjnej. Potrafi właściwie ocenić możliwości uczniów i przełożyć wiedzę merytoryczną na efektywne działania praktyczne, tak aby prowadziły do osiągnięcia celów określonych w podstawie programowej języka polskiego oraz historii i społeczeństwa. Umiejętności te student pogłębia podczas praktyk. Absolwent odbył 2175 godzin zajęć oraz 210 godzin praktyki (30 godzin praktyki pedagogicznej, 120 godzin polonistycznej i 60 godzin historycznej), co odpowiada 180 punktom ETCS. Absolwent – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego, historii i społeczeństwa na II etapie edukacyjnym. Ma również merytoryczne podstawy do kontynuowania studiów II stopnia na polonistyce i/lub historii.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie zostały zatwierdzone uchwałą nr 125/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie prowadzonego łącznie przez Wydział Historyczny oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz określenia dla niego efektów kształcenia.
Efekty kształcenia dla kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie o profilu ogólnoakademickim zostały określone uchwałą nr 311/2015/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały nr 125/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014r w sprawie utworzenia kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie prowadzonego łącznie przez Wydział Historyczny oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl