Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

historia sztuki (DLx-HistSzt)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia sztuki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W wyniku ukończenia studiów I stopnia absolwent posiada umiejętności i wiedzę w zakresie: - podstawowych dziejów sztuki polskiej oraz europejskiej - podstawowych problemów muzealnictwa i ochrony dóbr kultury - ikonografii i ikonologii - teorii i metodologii nauk o sztuce i krytyki artystycznej - rynku dzieł sztuki - posługuje się językiem specjalistycznym dyscypliny - zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy Kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe w zakresie pomocniczym: - dokumentacji zabytków - przygotowania wystaw dzieł sztuki - upowszechniania sztuki - obrotu dzieł sztuki - pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela)

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia sztuki zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl