Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

historia (EUx-Hist)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku historia

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Studia historyczne drugiego stopnia są nie tylko kontynuacją zdobytego wykształcenia po studiach historycznych pierwszego stopnia, ale są skierowane także dla absolwentów innych studiów humanistycznych, posiadających dyplom licencjata (lub jego odpowiednik uznawany w krajach UE). Studia historyczne drugiego stopnia rozszerzają umiejętności, sprawności i wiedzę uzyskaną na studiach historycznych pierwszego stopnia, tak w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego, jak i wiedzy merytorycznej oraz warsztatowej badań historycznych. Absolwent będzie posiadał bogatą, gruntowną, wszechstronną i unikatową w Polsce wiedzę w zakresie wybranej specjalności historii oraz ponadstandardowe umiejętności warsztatowe. Wymóg uczestnictwa w seminarium magisterskim pozwoli zapoznać się z problematyką badawczą i warsztatową, typową dla wybranej epoki w dziejach, dając zawsze niezbędną erudycję i dodatkowe umiejętności. Dzięki tak nakreślonemu programowi studiów absolwent może uzyskać wiedzę praktyczną, tj. uczy się orientacji w świecie, a także konkretnych umiejętności, np. przeprowadzania wywiadów (historia oralna), czy interpretacji materiałów wizualnych (historia wizualna). Ponadto absolwent zdobywa tzw. wartości partycypacyjne, kształcące postawy społeczne oparte na takich wartościach i umiejętnościach, jak m.in.: umiejętność pracy w zespole, profesjonalizm, kreatywne i krytyczne myślenie, solidność, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja, komunikatywność.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl