Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

historia (ELx-Historia)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne eksternistyczne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskał wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej od wczesnej starożytności po początki wieku XXI. Studia historyczne pierwszego stopnia pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy ogólnohumanistycznej. Wyniesione ze studiów umiejętności analityczne, wiedza interdyscyplinarna, samodzielność myślenia i umiejętność zarówno problematyzowania, jak i rozwiązywania problemów w pracy indywidualnej i zespołowej przygotowały do działania w wielu zawodach wymagających kreatywności. Absolwent posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Wiedza humanistyczna, znajomość języka łacińskiego ułatwiająca przyswojenie innych języków romańskich, dają podstawy dla dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem w procesie dydaktycznym pozwala zaadaptować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez większość pracodawców. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wykształciła swobodę operowania słowem pisanym i nauczyła sprawnego wyrażania swoich myśli w formie pisemnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl