Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność socjoekonomika

historia, specjalność socjoekonomika (DUx-SE)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku historia, specjalność socjoekonomika

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia drugiego stopnia są nie tylko kontynuacją zdobytego wykształcenia po studiach historycznych pierwszego stopnia, ale są skierowane także do absolwentów/absolwentek innych kierunków humanistycznych i społecznych, posiadających dyplom licencjata (lub jego odpowiednik uznawany w krajach UE). Absolwent/absolwentka studiów drugiego stopnia – specjalność SOCJOEKONOMIKA rozszerza umiejętności, sprawności i wiedzę uzyskaną na studiach pierwszego stopnia, tak w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego, jak i wiedzy merytorycznej oraz warsztatowej badań historycznych, ekonomicznych i społecznych. Nabywanie specjalistycznych umiejętności z zakresu ekonomii, prawa i finansów wzbogacone jest o unikatową w Polsce perspektywę historyczną, dającą bogatą, gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranej specjalności oraz ponadstandardowe umiejętności warsztatowe. Wymóg uczestnictwa w seminarium magisterskim pozwoli zapoznać się z problematyką badawczą i warsztatową, dając zawsze niezbędną erudycję i dodatkowe kompetencje związane z definiowaniem i jasnym wyrażaniem własnego punktu widzenia. Absolwent/absolwentka tego typu studiów zdobył/a tzw. wartości partycypacyjne, kształcące postawy społeczne oparte na takich wartościach i umiejętnościach jak m.in.: umiejętność pracy w zespole, profesjonalizm, kreatywne i krytyczne myślenie, solidność, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja, komunikatywność. Absolwent/absolwentka studiów drugiego stopnia – specjalność SOCJOEKONOMIKA posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego, niebędącego specjalnością kształcenia zgodnie z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na poziomie B2+. Absolwenci SOCJOEKONOMIKI racjonalnie oceniają rzeczywistość gospodarczą, posiadając zdolność do kreowania nowatorskich rozwiązań. Jednocześnie nie są im obce takie wartości jak uczciwość, etyka zawodowa czy społeczna odpowiedzialność, cechujące prawdziwych liderów społecznych. Absolwent/absolwentka drugiego stopnia na kierunku historia – specjalność SOCJOEKONOMIKA, posiada umiejętności i wiedzę: 1. w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz tematyki związanej z instytucjami i funkcjonowaniem Unii Europejskiej; 2. w zakresie polityki społecznej uzupełnionej o znajomość przepisów prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i zamówień publicznych, niezbędnych przy wykonywaniu każdego zawodu oraz przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej; 3. w zakresie prawa własności intelektualnej, zajmującej coraz bardziej istotne miejsce w gospodarce opartej na wiedzy; 4. w zakresie umiejętności prowadzenia mediacji i negocjacji oraz znajomości psychologii ekonomii; 5. w zakresie praktycznych umiejętności analizy rynkowej w temacie banków, giełdy i polityki gospodarczej; 6. w zakresie zarządzania dokumentacją we instytucjach publicznych i prywatnych oraz zna mechanizmy wytwarzania współczesnej dokumentacji i podstaw prowadzenia rachunkowości; 7. w zakresie monitoringu zjawisk życia społecznego, politycznego i gospodarczego; 8. w zakresie praktycznego posługiwania się metodami badań ilościowych i jakościowych procesów społeczno-gospodarczych; 9. w zakresie posługiwania się nowymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce zawodowej.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl