Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność kultura klasyczna (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność kultura klasyczna (ost. rek. 2019/2020) (DUx-KUK)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku historia, specjalność kultura klasyczna

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Studia na kierunku II stopnia - historia, sp. kultura klasyczna zapewniają poszerzenie i pogłębienie wiedzy ogólno humanistycznej, jak też uszczegółowionej wiedzy w zakresie nauk o kulturze antycznej, obejmujących historię, filologię klasyczną oraz archeologię. Program studiów wzbogaca kompetencje językowe i międzykulturowe absolwenta, pozwalające na udział w tworzeniu współczesnej kultury na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. Możliwość indywidualnego planowania studiów (indywidualny tok studiów) sprawia, że oprócz opanowania warsztatu badawczego oraz terminologii i umiejętności właściwych naukom historycznym, filologicznym i archeologicznym w kontekście pogłębionej wiedzy o ich specyfice przedmiotowej i metodycznej, absolwent nabywa również umiejętność odpowiedzialnego planowania rozwoju ścieżki zawodowej. Studia na tym kierunku wyposażają absolwenta w zorientowane problemowo kompetencje interdyscyplinarne, które umożliwią mu kompleksową analizę, wyjaśnianie i przekazywanie na wysokim poziomie wiedzy o starożytności jako podstawy kultury europejskiej. Nabyta przez niego wiedza praktyczna obejmuje nie tylko poszerzone umiejętności analizy i interpretacji różnorodnych źródeł, ale także umiejętności o uniwersalnym charakterze, jak pogłębioną umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie oraz tworzenia różnorodnych tekstów językowych, także o charakterze naukowym. Historia, sp. kultura klasyczna przygotowuje do podjęcia samodzielnej pracy badawczej, kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia lub podjęcia pracy w instytucjach naukowych, oświatowych i kulturalnych, przede wszystkim zajmujących się promocją dziedzictwa kulturowego i historycznego. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na kształcenie postaw opartych na takich wartościach, jak m.in.: samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i konsekwencja. Uczestnictwo w interdyscyplinarnym seminarium blokowym rozwija umiejętność autoprezentacji oraz umiejętność pracy w zespole.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl