Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020) (DUx-HW)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku historia, specjalność historia wojskowości

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Studia historyczne drugiego stopnia są nie tylko kontynuacją zdobytego wykształcenia po studiach historycznych pierwszego stopnia, ale są kierowane także dla absolwentów innych studiów humanistycznych, posiadających dyplom licencjata (lub jego odpowiednik uznawany w krajach UE). Studia historyczne drugiego stopnia poszerzają, pogłębiają i ugruntowują wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskane w toku studiów pierwszego stopnia. Absolwentka/absolwent studiów historycznych – specjalność historia wojskowości – posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego niebędącego specjalnością kształcenia zgodnie z wymogami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na poziomie B2+. W toku studiów drugiego stopnia absolwentka/absolwent kierunku historia – specjalność historia wojskowości – uzyskał/a pogłębioną wiedzę z zakresu dziejów militarnych człowieka, roli dowódców na polach bitew, znaczenia punktów oporu oraz wpływu techniki na rozwój i przemiany w wojskowości. Absolwentka/absolwent Ukończenie specjalności historii będzie posiadał bogatą, gruntowną, wszechstronną i unikatową w Polsce wiedzę w zakresie problematyki militarnej Polski, Europy i Świata oraz umiejętności warsztatowe z zakresu badań historycznych. Wymóg uczestnictwa w seminarium magisterskim pozwoli zapoznać się z problematyką badawczą, w tym z metodologią i metodyką badań historycznych oraz historyczno-wojskowych, a także z typowymi dla wybranej epoki historycznej i/lub wybranego problemu poznawczego procedurami postępowania badawczego. Dzięki programowi studiów historycznych drugiego stopnia – specjalność historia wojskowości – absolwentka/absolwent uzyskał/a wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: 1) dziejów wojen morskich; 2) roli dowódców na polach bitew; 3) znaczenia stałych punktów oporu od średniowiecza po czasy współczesne; 4) ekonomicznych uwarunkowań wojen; 5) myśli wojskowej; 6) muzealnictwa wojskowego; 7) wpływu postępu techniki na przemiany w wojskowości. Efekty kształcenia: W wyniku ukończenia studiów drugiego stopnia – historia specjalność historia wojskowości – absolwentka/absolwent posiada umiejętności i wiedzę: 1) w zakresie dziejów militarnych człowieka od starożytności do XXI wieku; 2) w zakresie procesów zachodzących w społeczeństwach uczestniczących w konflikcie zbrojnym; 3) w zakresie warsztatu pracy historyka wojskowości; 4) w zakresie zastosowania zdobytej wiedzy w badaniach historyczno-wojskowych; 5) w zakresie umiejętności umożliwiających kompetentne przekazywanie zdobytej wiedzy, samodzielne jej pogłębianie i aktualizowanie oraz integrowanie wiedzy z różnych dziedzin; 6) w zakresie posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystania ich w praktyce.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl