Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność mediewistyka (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność mediewistyka (ost. rek. 2019/2020) (DUx-HM)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku historia, specjalność mediewistyka

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia historyczne drugiego stopnia są nie tylko kontynuacją zdobytego wykształcenia na studiach historycznych pierwszego stopnia, ale są skierowane także do absolwentów innych studiów humanistycznych posiadających dyplom licencjata (lub jego odpowiednik uznawany w krajach Unii Europejskiej). Studia historyczne drugiego stopnia poszerzają, pogłębiają i ugruntowują wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskane w toku studiów pierwszego stopnia. Absolwent studiów historycznych – specjalność mediewistyka posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego niebędącego specjalnością kształcenia zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na poziomie B2+. Znajomość łaciny w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę badawczą nad tekstami łacińskimi. W zakresie studiów historycznych absolwent posiada zarówno pogłębione, jak i wyspecjalizowane i unikatowe: 1) obszerną wiedzę z zakresu wybranej problematyki z historii Polski i powszechnej w średniowieczu; 2) pogłębione umiejętności warsztatowe z zakresu badań historycznych; 3) rozszerzone umiejętności analizy różnego rodzaju tekstów kultury; 4) praktyczną umiejętność prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Wymóg uczestnictwa w seminarium magisterskim pozwolił zapoznać się absolwentowi z pogłębionymi badaniami historycznymi, w szczególności z metodologią i metodyką badań historycznych, a także z typowymi dla badań mediewistycznych procedurami postępowania badawczego. Dzięki programowi studiów historycznych drugiego stopnia – specjalność mediewistyka absolwent uzyskał wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kultury historycznej. Ponadto absolwent zdobył w toku studiów umiejętności partycypacyjne, w tym: 1) umiejętność pracy w zespole; 2) twórcze i krytyczne myślenie; 3) sprawne komunikowanie się; 4) solidność, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl