Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geodezja i kartografia > geodezja i kartografia (inż)

geodezja i kartografia (inż) (DIx-GIK)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 7 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier na kierunku geodezja i kartografia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów geodezja i kartografia zostały zatwierdzone uchwałą nr 49/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów geodezja i kartografia prowadzonego przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl