Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

gospodarka i ekonomia w dziejach (S1-GED)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka studiów pierwszego stopnia kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach posiada wszechstronną wiedzę na temat kolejnych etapów rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata, historii myśli ekonomicznej i współcześnie stosowanych teorii ekonomicznych oraz uwarunkowań społecznych, politycznych i kulturowych wpływających na procesy gospodarcze. Stanowi ona solidną podstawę do analizy współczesnych procesów gospodarczych i społecznych oraz formułowania prognoz, podejmowania decyzji i w rezultacie kształtowania współczesnego życia gospodarczego i społecznego. Poza szeroką wiedzą dotyczącą dziejów gospodarczych i podstawową wiedzą w zakresie ekonomii i historii myśli ekonomicznej absolwent/ka kierunku studiów Gospodarka i ekonomia w dziejach posiada umiejętności gromadzenia, analizowania i interpretowania danych gospodarczych i społecznych w perspektywie długiego trwania. Posiada również umiejętność analitycznego, samodzielnego i niezależnego myślenia oraz pracy indywidualnej i zespołowej. W rezultacie absolwent/ka studiów pierwszego stopnia kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach posiada niezbędne kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy humanistycznej i społecznej. Jest przygotowany/a do pracy w zawodach wymagających samodzielnego myślenia, analizowania, syntetyzowania i konstruktywnego wnioskowania oraz umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania, m.in. jako analityk rynkowy i finansowy, specjalista ds. gromadzenia i przetwarzania danych w firmach produkcyjnych i usługowych, pracownik sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz pracownik mediów i firm zajmujących się marketingiem. Gospodarka i ekonomia w dziejach przygotowuje również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent/ka kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i potrafi się nim praktycznie posługiwać. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia uzyskuje dyplom licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów gospodarka i ekonomia w dziejach zostały zatwierdzone uchwałą nr 158/2017/2018 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów gospodarka i ekonomia w dziejach prowadzonego przez Wydział Historyczny oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl