Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > filozofia, specjalność komunikacja społeczna

filozofia, specjalność komunikacja społeczna (DUx-KomSp)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filozofia, specjalność komunikacja społeczna

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich kierunku filozofia o specjalności komunikacja społeczna otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: logiki, epistemologii i etyki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i filozofii komunikacji, strategii komunikacyjnych, medioznawstwa, ekonomii i public relations. Studia filozoficzne przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych lub stanowią uzupełnienie studiów na innym kierunku. Absolwent filozofii w zakresie komunikacji społecznej przygotowany jest do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz do wykonywania pracy w innych instytucjach jako specjalista komunikacji społecznej, teoretyk promocji i marketingu, doradca public relations, doradca instytucji ekologicznych, doradca ds. mediacji a także może prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole zarówno podstawowej jak i gimnazjalnej i licealnej, po spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów filozofia zostały zatwierdzone uchwałą nr 337/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl