Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > filozofia, specjalność życie publiczne

filozofia, specjalność życie publiczne (DLx-ZPub)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filozofia, specjalność życie publiczne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów licencjackich kierunku filozofia o specjalności życie publiczne otrzymuje tytuł licencjata. Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki i etyki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu ekonomii, socjologii, psychologii, problemów globalizacji, podstaw prawa i informatyki. Studia filozoficzne przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, stanowią podstawę do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych oraz uzupełnienie studiów na innym kierunku. Absolwent filozofii w zakresie życia publicznego przygotowany jest do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz do wykonywania pracy w innych instytucjach jako teoretyk promocji i marketingu, pracownik organizacji rządowych i pozarządowych, doradca public relations, doradca ds. mediacji, a także może prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole, po spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów filozofia zostały zatwierdzone uchwałą nr 337/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych.
Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl