Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Celtycka > filologia angielska, specjalność celtycka

filologia angielska, specjalność celtycka (DUx-FAngC)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia angielska, specjalność celtycka

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu języka, kultury i literatury angielskiego obszaru językowego poszerzoną o wiedzę na temat języków, literatur i kultur krajów celtyckich, które umożliwiają pracę w instytucjach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kultury i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego, literatury i kultury angielskiego obszaru językowego.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia angielska, zostały zatwierdzone uchwałą nr 345/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Anglistyki. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl