Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska > filologia angielska, specjalność język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie, studia w j. angielskim (prow. wspól. Viadrina (Słubice), UAM)

filologia angielska, specjalność język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie, studia w j. angielskim (prow. wspól. Viadrina (Słubice), UAM) (DUx-AK)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia angielska, specjalność język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent filologii angielskiej, specjalności - język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie - zdobył wiedzę jak rozumieć oraz analizować procesy komunikacyjne we współczesnej Europie. Został zaznajomiony z zagadnieniami dotyczącymi zakresu kultury europejskiej, historii integracji europejskiej, współczesnego społeczeństwa europejskiego oraz instytucji europejskich. Posiadł również znajomość zagadnień z zakresu kultury, społeczeństw, procesów integracji, polityk i instytucji UE, która przygotowała go do pracy na rynku europejskim (np. w mediach, sektorze wydawniczym, instytucjach pozarządowych, kulturalnych, społecznych, międzynarodowych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego i kultury europejskiej). Dzięki uczestniczeniu w zajęciach prowadzonych wyłącznie w jęz. angielskim absolwent ww. specjalności biegle posługuje się tym językiem.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia angielska, zostały zatwierdzone uchwałą nr 345/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Anglistyki. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl