Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska > filologia angielska (Kalisz)

filologia angielska (Kalisz) (DLx-FAng)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia angielska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Absolwent posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają pracę w instytucjach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego, literatury i kultury angielskiego obszaru językowego.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia angielska zostały zatwierdzone uchwałą nr 345/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Anglistyki. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl