Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Etyka > filozofia, specjalność etyka

filozofia, specjalność etyka (DUx-ET)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filozofia, specjalność etyka

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich II stopnia specjalności "Etyka nauczycielska" w ramach kierunku "Filozofia" uzyskał podczas studiów wzorcową, zaawansowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie etyki uprawianej w sposób filozoficzny i naukowy. Ponadto - rozwinął umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w 1. instytucjach społecznych, 2. szkolnictwie wszystkich szczebli, 3. na stanowiskach wymagających pomysłowości, samodzielnego myślenia, poszanowania reguł społecznych i dobrych praktyk, organizacji warsztatu pracy, 4. na stanowiskach wymagających umiejętności planowania i skutecznego działania, 5. na stanowiskach wymagających umiejętności pracy zespołowej i umiejętności liderskich, 6. w szkole, gdzie może prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjalnej czy licealnej, po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów filozofia zostały zatwierdzone uchwałą nr 337/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl