Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

etnologia (DUx-Etn)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku etnologa

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku etnologia (antropologia kulturowa) daje przygotowanie do pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzeach, instytucjach turystycznych, informacyjnych (mediach) oraz w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej (reklamie, marketingu, public relations). Absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach i urzędach, w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz umiejący interpretować zjawiska społeczno-kulturowe poprzez pryzmat antropologii – w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, agendach pomocowych. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podejmowania pracy badawczej oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Efekty kształcenia: W wyniku ukończenia studiów II stopnia na kierunku etnologia (antropologia kulturowa) absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz wysoce specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie: • antropologii kulturowej, teorii kultury, analizy antropologicznej oraz antropologicznej interpretacji procesów społeczno-kulturowych; • zjawisk kulturowych, organizacji i funkcjonowania kultury, znaczenia jej poszczególnych elementów i historycznej zmienności form oraz etnokulturowej różnorodności świata; • pojęć, idei i koncepcji stosowanych na gruncie antropologii kulturowej i społecznej oraz pokrewnych nauk o kulturze i społeczeństwie; • samodzielnego konstruowania i stosowania metod i technik badawczych typowych dla warsztatu naukowego etnologa/antropologa; gromadzenia, opracowywania i interpretowania danych empirycznych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów etnologia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl