Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

etnologia (DLx-Etn)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku etnologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku etnologia (antropologia kulturowa) daje przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych, w mediach i muzeach oraz w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej (reklamie, marketingu). Efekty kształcenia: W wyniku ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia (antropologia kulturowa) absolwent posiada ogólną wiedzę humanistyczną oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie: - przedmiotów, podstawowych, kierunkowych oraz specjalistycznych objętych programem studiów; - zjawisk kulturowych, organizacji i funkcjonowania kultury, znaczenia jej poszczególnych elementów i historycznej zmienności form oraz etnokulturowej różnorodności świata od poziomu lokalnego i regionalnego, do europejskiego i globalnego; - pojęć, idei i koncepcji z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej oraz pokrewnych nauk o kulturze i społeczeństwie; - posługiwania się specjalistyczną terminologią z zakresu etnologii i nauk pokrewnych; - stosowania metod i technik badawczych typowych dla warsztatu etnologa/antropologa; - gromadzenia, opracowywania i interpretowania danych empirycznych; - posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i ich wykorzystywania;

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów etnologia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl