Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych > edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) (ZUx-Plast)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych uzyskuje dyplom magistra sztuki w oparciu o szerokie umiejętności artystyczne w dyscyplinie sztuk pięknych – zarówno tradycyjnych jak i nowych mediów i /wspomagająco/ projektowych. Program kształcenia, poprzez aktualizowane na bieżąco treści daje absolwentowi szeroką wiedzę oraz umiejętności pozwalające swobodnie poruszać się na rynku pracy – krajowym jak i zagranicznym. Absolwent znajduje swoje miejsce w ośrodkach i domach kultury, muzeach, galeriach sztuki, antykwariatach, telewizji, mass-mediach, agencjach reklamowych, w handlu jako doradca klienta. Jest wyspecjalizowanym pośrednikiem pomiędzy twórcą, a odbiorcą sztuki. Prowadzi własne pracownie projektowe i realizacyjne. W zależności od wybranej w ramach Kreacji wizualnej i multimedialnej oraz Wybranej pracowni artystycznej (dodatkowej) specjalistycznej pracowni artystycznej tworzy w wybranych dziedzinach sztuk plastycznych. Absolwent, który ukończył fakultatywny moduł nauczycielski na I stopniu studiów, po wyborze fakultatywnego modułu nauczycielskiego na studiach magisterskich zdobywa uprawnienia do nauczania przedmiotu Plastyka w szkołach gimnazjalnych, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: Część I - teoretyczna - praca pisemna Część II – kolekcja prac dyplomowych magisterskiej pracowni artystycznej (Kreacji wizualnej i multimedialnej). Absolwent uzyskuje umiejętności językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl