Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych > edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023) (S2-EP)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych uzyskał dyplom magistra. Posiada szerokie umiejętności artystyczne w dyscyplinie sztuk pięknych – zarówno tradycyjnych jak i nowych mediów oraz projektowych. Absolwent posiada kompetencje do podjęcia pracy w ośrodkach i domach kultury, muzeach, galeriach sztuki, antykwariatach, telewizji, mass-mediach, agencjach reklamowych, szeroko pojętych branży plastycznych. Jest wyspecjalizowanym doradcą i pośrednikiem pomiędzy artystą a odbiorcą sztuki. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie misji edukatora sztuk plastycznych, jak i niezależnego twórcy. Prowadzi własne pracownie projektowe i realizacyjne. Absolwent uzyskuje umiejętności językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl