Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych > edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023)

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz) (ost. rekr. 2022/2023) (S1-EP)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał kwalifikacje do prowadzenia działań w zakresie sztuk plastycznych, dyscypliny sztuk pięknych, zarówno tradycyjnych jak i nowych mediów oraz projektowych w oparciu o szerokie kompetencje artystyczno– warsztatowe. Jest przygotowany do podjęcia i realizacji różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych: artystycznych, edukacyjnych, poznawczych i użytkowych. Posiada kompetencje do podjęcia twórczej pracy zawodowej w instytucjach kultury: domach kultury, galeriach, muzeach i ośrodkach edukacji pozaszkolnej, mass – mediach, w strukturach promocyjnych i reklamie. Absolwent jest przygotowany do działalności upowszechniającej sztuki wizualne, animacji kultury plastycznej w społeczeństwie, jak również do organizowania i realizacji wystaw, imprez oraz projektów artystycznych. Zdobył wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania aktywności zmierzającej do realizowania własnych koncepcji artystycznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl