Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej > edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz) (DLx-Muzy)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada uprawnienia do prowadzenia przedmiotu muzyka w szkole podstawowej. Uzyskał kwalifikacje do prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym, a także do podejmowania aktywności artystycznej w charakterze członka zespołów muzycznych. Absolwent jest przygotowany do działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury i mediach, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie, jak również do organizowania i realizacji koncertów, imprez kulturalnych oraz projektów artystycznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl