Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies > English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies, studia w j. angielskim

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies, studia w j. angielskim (DLx-EL)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język angielski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (ELTIT) posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają pracę w instytucjach, firmach, środkach masowego przekazu, w sektorze edukacyjnym (praca naukowo-badawcza i dydaktyczna) i sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz umiejętności programowania komputerowego. Absolwent/ka jest również przygotowany/a do podjęcia pracy związanej z nowoczesnymi technologiami językowymi polegającej na obróbce języka (w tym mowy) i przetwarzaniu tekstu, np. w pracy redakcyjnej, w mediach elektronicznych, w public relations i reklamie. Ponadto, Absolwent/ka nabył/a umiejętności zbierania danych językowych oraz analizowania ich w oparciu o zaawansowane metodologie. Absolwent posiada również umiejętności myślenia kreatywnego i twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności miękkie oraz przystosowanie do międzynarodowego środowiska pracy.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies zostały zatwierdzone uchwałą nr 56/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Anglistyki kierunku studiów English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl