Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > chemia (1,5 roczne-po inż.)

chemia (1,5 roczne-po inż.) (S4-CH)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 3 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku chemia

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku chemia dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranej specjalności, pozwalającą na podjęcie pracy w przemyśle, instytutach badawczych, na uniwersytetach oraz w innych instytucjach niekoniecznie związanych z chemią. Posiada umiejętności samodzielnej pracy laboratoryjnej, znajomość procesów technologicznych ze szczególnym podkreśleniem procesów przyjaznych środowisku, znajomość przepisów prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej, umiejętność interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizykochemicznych, pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu technik analitycznych, w tym instrumentalnych, umiejętność tworzenia bezpiecznych i efektywnych stanowisk pracy laboratoryjnej, znajomość aspektów chemicznych procesów biologicznych, a także metod rachunkowych i statystycznych. Absolwent posiadający dodatkowe wykształcenie pedagogiczne jest dobrze przygotowany do nauczania chemii na poziomie szkoły średniej. Ponadto absolwent kierunku chemia specjalność chemia ogólna posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności z wszystkich dziedzin chemii opartą o najnowsze doniesienia literaturowe, co pozwala na kontynuację kształcenia na studiach doktoranckich oraz pracę w instytutach badawczych i uniwersytetach na stanowiskach naukowych.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku studiów chemia zostały zatwierdzone uchwałą nr 125/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku chemia (z późn. zm). Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl.