Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

biologia i zdrowie człowieka (DUx-BZ)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku biologia i zdrowie człowieka

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi analizę i interpretację danych biomedycznych oraz udzielenie informacji o kondycji zdrowotnej, wspomagającej decyzję diagnostyczną. Absolwent posługuje się nowoczesnymi metodami biologii molekularnej i bioinformatyki oraz narzędziami wykorzystywanymi w laboratoriach analityczno-badawczych i w badaniach biomedycznych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w zespołach badawczych i działalności w zakresie: wykonywania testów diagnostycznych na materiale ludzkim; pozyskiwania, analizowania i interpretowania danych genomicznych i biomedycznych; tworzenia biomedycznych baz danych; przygotowywania projektów badawczych i raportów dotyczących zdrowia człowieka z uwzględnieniem czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku studiów biologia i zdrowie człowieka zostały zatwierdzone uchwałą nr 233/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku biologia i zdrowie człowieka (z późn. zm). Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl.