Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

biologia i zdrowie człowieka (DLx-BZ)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku biologia i zdrowie człowieka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka. Jest przygotowany do podejmowania pracy w instytucjach administracji publicznej zajmujących się problematyką zdrowia publicznego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, niemedycznych ośrodkach świadczących usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne, domach opieki, klubach seniora, hospicjach, poradniach z zakresu zdrowego stylu życia, poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej, w instytucjach zajmujących się oceną czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka, laboratoriach biomedycznych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu ergonomii, zdalnej opieki i diagnostyki stanu zdrowia – telemedycyny oraz placówkach oświatowych. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w uczelniach krajowych i zagranicznych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biologia i zdrowie człowieka zostały zatwierdzone uchwałą nr 170/2017/2018 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów biologia i zdrowie człowieka prowadzonego przez Wydział Biologii oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl