Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnology > Biotechnology (studia w języku angielskim)

Biotechnology (studia w języku angielskim) (DUx-BT)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język angielski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Biotechnology

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie biotechnologii, głównie biotechnologii medycznej, w oparciu o specjalistyczną wiedzą i umiejętności praktyczne pozwalające na podejmowanie i rozwiązywanie nowatorskich problemów z pogranicza technologii i współczesnej biologii. Posługuje się nowoczesnymi metodami biologii molekularnej i komórkowej oraz bioinformatyki o podstawowym znaczeniu dla konstruowania narzędzi stosowanych w badaniach biomedycznych i dla rozwoju biotechnologii medycznej. Może samodzielnie prowadzić prace badawcze w zakresie poszukiwania innowacyjnych terapii chorób człowieka, tworzenia leków nowej generacji, medycyny regeneracyjnej w oparciu o komórki macierzyste, rozwoju i optymalizacji procesów biotechnologicznych oraz zastosowanie nano- i biomateriałów w biotechnologii medycznej. Jest przygotowany do kontunuowania nauki w szkole doktorskiej w uczelniach krajowych i zagranicznych.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku studiów biotechnology zostały zatwierdzone uchwałą nr 250/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku biotechnology (z późn. zm). Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl.