Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

biotechnologia (S1-BT)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku biotechnologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia biotechnologicznego. Dysponuje wiedzą z obszaru technologii i współczesnych metod biologii molekularnej i komórkowej. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić procesy ukierunkowane na otrzymanie produktów biotechnologicznych. Umie wykorzystać procedury i składniki biologiczne w testach analitycznych i diagnostycznych. Może prowadzić procesy biotechnologiczne oraz prace badawcze w zakresie przygotowania materiału biologicznego, w tym organizmów modyfikowanych genetycznie. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia w uczelniach krajowych i zagranicznych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia zostały zatwierdzone uchwałą nr 330/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Biologii. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl