Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

biotechnologia (DUx-BTech)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku biotechnologia

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie biotechnologii, w oparciu o specjalistyczną wiedzę z obszaru technologii i współczesnych metod biologii molekularnej i komórkowej. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić procesy ukierunkowane na otrzymanie produktów biotechnologicznych. Umie wykorzystać procedury i składniki biologiczne w testach analitycznych i diagnostycznych. Może samodzielnie prowadzić procesy biotechnologiczne, oraz prace badawcze w zakresie przygotowania materiału biologicznego, w tym organizmów modyfikowanych genetycznie. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia zostały zatwierdzone uchwałą nr 330/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Biologii. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl