Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biologia > biologia, specjalność nauczanie biologii

biologia, specjalność nauczanie biologii (DUx-BP)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia biologicznego, a w szczególności do podejmowania pracy nauczyciela biologii w szkołach ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny) oraz do podejmowania innych zadań edukacyjnych, również w edukacji pozaszkolnej. Dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami z zakresu biologii i nauk przyrodniczych, może podejmować prace laboratoryjne lub terenowe. Posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne pozwalające na pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych, a także ma przygotowanie w zakresie dydaktyki przyrody i biologii. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w uczelniach krajowych i zagranicznych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biologia zostały zatwierdzone uchwałą nr 330/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Biologii. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl