Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

biologia (DLx-Biol)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku biologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia biologicznego. Dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną pozwalającą na analizowanie, opisywanie i wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych. Absolwent potrafi zaprojektować i wykonać eksperyment laboratoryjny lub terenowy oraz sprawnie posługiwać się aparaturą badawczą. Jest przygotowany do pracy badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych, a także w przemyśle, placówkach ochrony przyrody lub jednostkach administracji na stanowiskach wymagających przygotowania biologicznego. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia w uczelniach krajowych i zagranicznych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biologia zostały zatwierdzone uchwałą nr 330/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Biologii. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl