Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biologia > biologia, specjalność nauczanie przyrody

biologia, specjalność nauczanie przyrody (DLx-BP)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia biologicznego, a w szczególności pracy nauczyciela przyrody w szkole podstawowej (II etap edukacyjny), jak również do podejmowania innych zadań edukacyjnych, także w edukacji pozaszkolnej. Dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami z zakresu biologii i nauk przyrodniczych, może podejmować prace laboratoryjne lub terenowe. Posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne pozwalające na pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych, a także ma przygotowanie w zakresie dydaktyki przyrody. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w uczelniach krajowych i zagranicznych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biologia zostały zatwierdzone uchwałą nr 330/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Biologii. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl