Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją > historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (EUx-ArchDok)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Studia historyczne II° stanowią kontynuację zdobytego wykształcenia na studiach historycznych I°. Są skierowane do osób, które posiadają dyplom licencjata z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Studia poszerzają i pogłębiają wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskane w toku studiów I°. Absolwent studiów historycznych – sp. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją posiada umiejętności językowe w zakresie nowożytnego języka obcego niebędącego specjalnością kształcenia zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w KRK dla Szkolnictwa Wyższego na poziomie B2+. Absolwent posiada gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego i jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań na stanowisku archiwisty i specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją, niezależnie od typu archiwum i instytucji. Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach III° (doktoranckich). Ukończenie studiów historycznych, sp. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją umożliwia absolwentowi pracę w następujących placówkach: - archiwach wszystkich typów - oddziałach zbiorów specjalnych bibliotek i muzeów - firmach realizujących kwerendy genealogiczne - urzędach administracji publicznej. Obowiązkową częścią studiów jest praktyka zawodowa w archiwach historycznych. W zakresie studiów historycznych absolwent posiadł pogłębioną, wyspecjalizowaną i unikatową wiedzę z zakresu wybranej problematyki z historii Polski, Europy i świata oraz umiejętności warsztatowe z zakresu badań historycznych. Wymóg uczestnictwa w sem. mgr. pozwolił zapoznać się absolwentowi z problematyką badawczą, w tym z metodologią i metodyką badań historycznych, archiwalnych i procedurami postępowania badawczego. Dzięki programowi studiów historycznych II° – sp. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją absolwent uzyskał wiedzę i umiejętności w zakresie: 1) samodzielnego wykonywania zadań na stanowisku archiwisty i specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją niezależnie od typu archiwum i instytucji; 2) zasad i metod funkcjonowania e-administracji; 3) nowoczesnych form gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych; 4) czytania i rozumienia tekstów pisanych w j. łacińskim pismem romańskim, w j. niemieckim pismem gotyckim oraz w j. rosyjskim cyrylicą: 5) promowania i popularyzacji zasobu archiwalnego, wykorzystywania go do celów edukacyjnych, regionalnych, edytorskich oraz zarządzania informacją; 6) prowadzenia działalności naukowej z dziedziny archiwistyki i zarządzania dokumentacją; Ponadto absolwent zdobył w toku studiów umiejętności: 1) organizowania i oceniania pracy własnej, twórczego i krytycznego myślenia, profesjonalizmu oraz pracy w zespole; 2) sprawnego wyszukiwania i udzielania informacji. Efekty kształcenia: Po ukończeniu studiów II° – historia sp. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: 1) organizacji i zarządzania instytucją oraz podejmowania decyzji; 2) organizacji archiwów w Polsce i na świecie; 3) obsługi systemów informatycznych w kancelarii i archiwum bieżącym oraz tworzenia i funkcjonowania systemów informacyjnych i ich stosowania dla potrzeb archiwistyki; 4) stosowania standardów metadanych dokumentów elektronicznych; 5) zasad i metod opracowania dokumentacji wszystkich rodzajów, ze wszystkich okresów historycznych; 6) pracy z zasobem archiwalnym oraz sposobów jego popularyzacji i PR archiwalnego; 7) prowadzenia badań, popularyzacji wiedzy o regionie oraz edytorstwa źródeł; 8) zasad i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, roli archiwów w tym społeczeństwie, a także wykorzystywania, pogłębiania, aktualizowania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl