Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

analiza i przetwarzanie danych (DUx-AP)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku analiza i przetwarzanie danych

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku analiza i przetwarzania danych jest przygotowany do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod informatycznych i matematycznych. Potrafi analizować, eksplorować oraz prezentować zestawy informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności współpracy w zespołami ludzi o różnym profilu wykształcenia, dyskutowania na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Jest przygotowany do podjęcia pracy w szerokim spektrum firm: informatycznych, przetwarzających dane, finansowych, zajmujących się aspektami sztucznej inteligencji, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu szybkie przyswajanie nowych technologii, narzędzi informatycznych oraz do twórczego rozwiązywania analizowanych problemów.

Warunki przyjęcia

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów analiza i przetwarzanie danych zostały zatwierdzone uchwałą nr 59/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydział Matematyki i Informatyki kierunku studiów analiza i przetwarzanie danych oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl